Lian, Xiaohui, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou, China., China